Liqui Moly 4066 valiklis oro srauto matuokliui 200ml

8.30€
Prieinamumas: Prekyboje
Gamintojas: NO NAME
Prekės kodas: AU-4066
Peržiūrėti produktai: 40

Liqui Moly 4066 valiklis oro srauto matuokliui 200ml savybės

Specialus aktyvus tirpiklis, skirtas greitai išvalyti jautrias oro srauto matuoklio detales dyzeliniuose ir benzininiuose varikliuose. Valiklis išgaruoja be liekanų. Purvinas karštas laidas arba karšta plokštė sukelia neteisingą kuro - oro mišinio apskaičiavimą, automatinėse transmisijose gali sukelti ir bėgių perjungimo problemų. Panaudojus šį valiklį dažnai neprireikia brangaus oro srauto matuoklio keitimo.
NAUDOJIMAS:
- Atjunkite elektroninę oro srauto matuoklės jungtį, išimkite oro srauto matuoklę.
- Purkšti tiesiai ant nešvarių dalių, nešvarumai nukris savaime.
- Stenkites neliesti jautrių jutiklio dalių.
- Leiskite preparatui pilnai išdžiūti prieš montuojant oro srauto matuoklę.
- Preparatą patartina naudoti kiekvieną karta keičiant oro filtrą ar iškilus problemoms su oro srauto matuokle.

PAVOJINGA. H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H315 Dirgina odą. H336 Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. H222 Ypač degus aerozolis. H229 Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti. P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą arba jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P210 Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. - Nerūkyti. P211 Nepurkšti į atvirą liepsną arba kitus degimo šaltinius. P251 Slėginis indas. Nepradurti ir nedeginti net panaudoto. P261 Stengtis neįkvėpti garų/aerozolio. P271 Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P280 Mūvėti apsaugines pirštines, naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P312 Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. P405 Laikyti užrakintą. P410+P412 Saugoti nuo saulės šviesos. Nelaikyti aukštesnėje kaip 50 °C/122 °F temperatūroje. P501 Turinį/talpyklą išmesti į specialių atliekų konteinerį. Sudėtyje yra: Propan-2-olis. Angliavandeniliai, C7, n-alkanai,izoalkanai, cikloalkanai. Angliavandeniliai, C6-C7, n-alkanai, izoalkanai, cikloalkanai, <5% n-heksanas.


Pristatymo būdai ir terminai         Pristatymo būdai ir terminai:

Nurodytu adresu per kurjerių tarnybą              2-4 darbo dienos
Į artimiausią paštomatą LP EXPRESS            2-4 darbo dienos
Atsiimant prekes mūsų biure                           1-2 darbo dienos

Parašyti įvertinimą

Jūsų vardas:


Jūsų apžvalga: Pastaba: HTML nėra išverstas!

Įvertinimas:    Blogas            Geras

Įveskite kodą apačioje:
Susijusios prekės